Đấu giá bất động sản

Công ty Cổ phần Phúc Thành An là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá, đấu giá tài sản và các dịch vụ tài chính khác..... Phạm vi hoạt động của Công ty rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước với đội ngũ Thẩm định viên, Đấu giá viên chuyên nghiệp được Bộ Tài chính cấp thẻ thẩm định viên và Bộ Tư pháp cấp thẻ hành nghề đấu giá cùng với đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn cao thực hiện việc đấu giá theo phương châm “Công tâm – Chuyên nghiệp – Chuẩn mực”.

Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Dịch vụ Đấu giá các loại tài sản:

- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án;

- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá;

- Tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;

 Hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam;

- Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

  1. Dịch vụ Thẩm định giá: Bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp, dự án đầu tư, giá trị vô hình, vật tư,…
  2. Kinh doanh bất động sản: Mua bán dự án bất động sản, nhà phố, chung cư, cao ốc, nhà xưởng sản xuất,…
  3. Dịch vụ môi giới bất động sản: Tư vấn, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, quảng cáo bất động sản,…

< Trở lại