Công trình Cầu móng Thôn Bà Râu

Vị trí: xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;

Chủ đầu tư: ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc;

Khởi công: tháng 25/09/2020.

Loại, cấp, quy mô công trình: công trình giao thông, cấp IV

Quy mô xây dựng: tổng chiều dài thiết kế cầu 36,95m gồm 02 nhịp giản đơn 18,0m (tính đến mép sau tường đỉnh mố), bề rộng toàn cầu Bcầu= 4,80m.

Phần đường dẫn vào cầu: tổng chiều dài thiết kế 153,05m, mặt cắt ngang (kết nối giao thông hiện trạng):

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,00m.

+ Bề rộng lề gia cố: Blgc = 2x0,5=1,00m.

+ Bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 14cm.

+ Lót 01 lớp giấy dầu tạo phẳng và đảm bảo tấm BT dịch chuyển khi nhiệt độ thay đổi.

+ Đá 4x6 kẹp vữa XM M50 dày 10cm.

Phần gia cố chống sạt lở hạ lưu cầu: mái 2 bên với tổng chiều dài 85m, bao gồm phía bờ trái suối dài 45,7m; phía bờ phải suối dài 39,3m.

Phần đường nối dài: tổng chiều dài là 2.000m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,00m.

+ Bề rộng lề gia cố: Blgc = 2x0,5=1,00m.

+ Bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 14cm;

+ Lót 01 lớp giấy dầu tạo phẳng và đảm bảo tấm BT dịch chuyển khi nhiệt độ thay đổi;

+ Đá 4x6 kẹp vữa XM M50 dày 10cm.

Cống thoát nước ngang: thiết kế cống thoát nước ngang tại các vị trí mương thoát nước bằng cống bản; cống bản kết hợp tràn. Móng và thân cống kết cấu bằng BTXM đá 2x4 M250, bản mặt cống bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Lót móng công trình bằng đá 4x6 kẹp vữa XM M50 dày 10cm.

Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến: bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan mềm,… nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông (Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT). 

Thi công cọc khoan nhồi

Thi công đúc dầm dọc:

Thi công mố trụ cầu:

Thi công tứ nón & đắp đất sau mố và hoàn thành đường dẫn vào cầu

Thi công dầm ngang + Bản mặt cầu + Hệ lan can cầu:

Thi công gia cố mái chống sạt lở hạ lưu cầu:

Thi công nền đường nối dài:

Cập nhật tiến độ công trình đến ngày 9/9/2021:

Giai đoạn hoàn thiện cầu + đường nối dài:

- Thi công trồng cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan mềm để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Trong quá trình thi công đơn vị thi công đã tuân thủ đúng các quy trình quy phạm kỹ thuật, tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Đến nay các công trình đã thi công hoàn thành, về khối lượng và chất lượng đạt theo yêu cầu thiết kế được duyệt.

- Công trình hoàn thiện sớm giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân sinh sống trong khu vực được đảm bảo an toàn tính mạng, phòng tránh thiên tai vào mùa mưa lũ, điều tiết xả lũ hồ Bà Râu và nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản, sản xuất nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Lợi Hải là hết sức cần thiết và cấp bách.