Công trình đường đôi

Gói thầu số 29: Thi công xây dựng công trình (Đoạn từ Km 5+662,06 ÷ Km 6+126,65)

Dự án: Đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; (Đoạn Phía Nam), tỉnh Ninh Thuận.

Vị trí: P. Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm & Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Khởi công tháng 10/2020.

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An.

Quy mô công trình:

- Bề rộng nền đường: Bnền = 37m

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 21m.

- Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2x6.5m=13m.

- Bề rộng dải phân cách: BDPC = 3m

- Kết cấu mặt đường:

+ Bê tông nhựa BTNC 12.5, dày 5cm;

+ Tưới nhựa bám dính tiêu chuẩn 0.5kg/m2;

+ Bê tông nhựa BTNC 19, dày 7cm;

+ Cấp phối đá dăm loại I(Dmax25), đầm chặt K98, dày 18cm;

+ Cấp phối đá dăm loại II(Dmax37.5), đầm chặt K98, dày 25cm;

+ Cấp phối thiên nhiên, đầm chặt K98, dày 30cm.

- Vỉa hè: Lát gạch Terrazzo kích thước (400x400)mm.

- Cống thoát nước ngang, dọc tuyến :Thiết kế cống thoát nước ngang,dọc tuyến tại các vị trí mương thoát nước bằng cống tròn BTLT; Móng và thân cống kết cấu bằng BTXM đá 2x4 M250, lót móng công trình bằng đá 4x6 kẹp vữa XM M50 dày 10cm.

- Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến:Bố trí cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan mềm,… nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông (Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT).

Tiến độ thi công đến ngày 10/06/2021

Tiến độ thi công đến 20/6/2021

Tiến độ thi công đến 28/06/2021

Tiến độ thi công đến ngày 10/07/2021

Tiến độ thi công đến ngày 30/07/2021