Công Trình: Đường Tân Sơn Tà Năng

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TÂN SƠN TÀ NĂNG

( Đoạn từ Km13+799,61 đến cuối tuyến )

  • Vị trí thi công : Thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
  • Khởi công : 28/12/2021
  • Hoàn thành : 740 ngày
  • Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

Trại chỉ huy công trình:

Đào móng trụ cầu Hà Dài:

Bóc phong hóa nền đường:

Đào và lắp đặt cống đường công vụ cầu Hà Dài: