Công trình: Đường Văn Lâm - Sơn Hải

Công Trình : Đường Văn Lâm Sơn Hải

(đoạn từ Km0+000 đến Km3+620 và từ Km8+200 đến Km11+250)

  • Vị trí thi công :  
  • Khởi công : 28/12/2021
  • Hoàn thành : 25/01/2022
  • Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

Phát quang , đào bóc phong hóa nền đường:

Ủi + lu lèn nền hạ + tưới nước nền đường:

Thi công đắp sỏi nền đường mở rộng: