Dự án điện gió Phương Mai

  • Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Khởi công: 5/2019.
  • Hoàn thành: 12/2019.
  • Chủ đầu tư: công ty cổ phần phong điện Phương Mai.
  • Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An.
  • Quymô công trình: Nhà máy phong điện Phương Mai 1 gồm có 11 tổ máy, công suất 26,4 MW, được xây dựng trên diện tích 143 ha, tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng. Công ty cổ phần Phúc Thành An được chỉ định thầu thi công các gói thầu sau:

STT

Gói thầu/ Hạng mục:

01

Hợp đồng số 01/2019/HĐ-XD  về việc thi công Dự án: Nhà máy phong điện Phương Mai 1, hạng mục: Đường giao thông ( nội bộ & đường gom).

02

Hợp đồng số 02/2019/HĐ-XD về việc thi công Dự án: Nhà máy phong điện Phương Mai 1, hạng mục: Tường rào(giáp quốc lộ 19B).