DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HỒ NÚI 1

  • Vị trí: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
  • Khởi công tháng 1/2018.
  • Hoàn thành tháng 10/2020.
  • Chủ đầu tư: công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành.
  • Nhà thầu chính: công ty cổ phần Phúc Thành An.
  • Quy mô dự án: nhà máy điện mặt trời Hồ Núi 1 có tổng mức đầu tư 1036 tỷ đồng, với tổng diện tích 60ha và tổng công suất lắp đặt của nhà máy là 50 MWp. Xây dựng gồm Nhà điều hành, tấm pin mặt trời, đường nội bộ, đường dây đấu nối và trạm biến áp, sản lượng điện là trên 82 triệu kwh/năm. và công ty cổ phần Phúc Thành An được lựa chọn là nhà thầu chính thi công tất cả các hạng mục.

STT

Gói thầu/Hạng mục

I

Hợp đồng kinh tế số: 01/2020/HĐ-XD, về việc giao nhận thầu gói thầu thi công xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Dự án Trang trại điện mặt trời hồ Núi 1.

01

+ Hạng mục: San lấp tạo mặt bằng dự án.

02

+ Hạng mục: Thi công đường và hệ thống thoát nước.

03

+ Hạng mục: Thi công đường giao thông kết nối với dự án.

II

Hợp đồng kinh tế số: 02/2020/HĐ-XD, về việc giao nhận thầu gói thầu thi công xây dựng móng giá đỡ tấm pin và các công trình phụ trợ thuộc Dự án Trang trại điện mặt trời hồ Núi 1.

01

+ Hạng mục: Móng khung giá đỡ tấm pin.

02

+ Hạng mục: Móng Inveter.

03

+ Hạng mục: Hệ thống cấp nước phục vụ rửa pin.

04

+ Hạng mục: Đấu nối hạ thế.

05

+ Hạng mục: Đối nối trung thế.

06

+ Hạng mục: Khu quản lý vận hành.

07

+ Hạng mục: Xây dựng Trạm biến áp 110kV.

08

+ Hạng mục: Lắp đặt hệ thống tiếp địa, nối đất.

 

Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30/01/2021

Hạng mục san nền dự án

Thi công đường vận hành và hệ thống thoát nước:

Thi công nhà Quản lý vận hành:

Thi công Trạm biến áp 110KV:

Thi công khung giàn tấm pin + lắp đặt tấm pin:

Thi công móng trạm & Lắp đặt trạm Inverter: