Thi công lớp thảm bê tông nhựa các tuyến đường KCN Du Long