Thi công Trường Tiểu học Dư Khánh

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯ KHÁNH (12 PHÒNG)

  • Vị trí: THỊ TRẤN KHÁNH HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN
  • Khởi công: 12/2021.
  • Hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NINH HẢI
  • Nhà thầu thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
  • Quy mô công trình:

+ Khối 08 phòng học: Công trình cấp III-02 tầng, Tổng diện tích sử dụng khoảng S = 750 m2.

+ Khối lớp học 04 phòng: Công trình cấp III-02 tầng, Tổng diện tích sử dụng khoảng S = 430 m2.

+ Nhà vệ sinh giáo viên: Tổng diện tích sử dụng khoảng S = 24 m2.

+ Nhà xe học sinh: Diện tích xây dựng khoảng S = 135 m2.

Công tác gia công lắp dựng cốt thép + ván khuôn +đổ bê tông đài móng + giằng đài móng khối lớp học 4 phòng

Gia công lắp dựng ván khuôn cột móng:

Công tác xây móng đá chẻ:

Vô cát nền móng công trình:

Gia công lắp dựng cốt thép + ván khuôn đà kiềng:

Đổ bê tông đà kiềng:

Gia công lắp dựng cốt thép + ván khuôn + đổ bê tông cột

Gia công lắp dựng cốt thép + ván khuôn + đổ bê tông đài móng + giằng đài móng khối 8 phòng

Đổ bê tông dầm sàn sê nô mái khối lớp học 4 phòng :

Gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn sê nô mái khối lớp học 8 phòng.

Đổ bê tông dầm sàn sê nô mái khối lớp học 8 phòng :

Gia công lắp dựng cốt pha + cốt thép dầm sàn sê nô mái khối lớp học 4 phòng :