Thi công Trường Tiểu học Hậu Sanh

1/ TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU SANH (8 PHÒNG HỌC, 4 PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ)

 • Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 • Khởi công: 06/2017.
 • Hoàn thành: 02/2018.
 • Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước.
 • Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An
 • Quy mô công trình:

+ Phòng học & phòng chức năng: Nhà cấp III- 2 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 954,3m2.

+ Nhà vệ sinh học sinh: Nhà cấp III- 1 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 74m2.

+ Nhà vệ sinh giáo viên: Nhà cấp III- 1 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 30m2.

+ Cổng tường rào: Tổng chiều dài cổng, tường rào sửa chữa và xây mới khoảng 262,9m.

+ Sân bê tông: Tổng diện tích sân bê tông làm mới khoảng 1005,00m2.

 

2/ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU ĐỨC (04 PHÒNG HỌC, 06 PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ)

 • Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 • Khởi công: 04/2018.
 • Hoàn thành: 10/2018.
 • Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước.
 • Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An.
 • Quy mô công trình:

+ Khối hiệu bộ: Công trình cấp III, 02 tầng, diện tích sàn sử dụng 510,2m2. Kết cấu móng nông bê tông cốt thép, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực chính.

+ Khối lớp học 04 phòng: Công trình cấp III, 02 tầng, diện tích sàn sử dụng 370,50 m2. Kết cấu móng nông bê tông cốt thép, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực chính.

+ Nhà để xe 02 bánh: Cấp IV, diện tích sử dụng 60,0 m2. Kết cấu móng trụ bê tông đá 1x2 M200.

+ Cổng chính: Rộng 5,40m, cao 4,0m. Kết cấu móng và trụ cổng chính bằng bê tông cốt thép.

+ Sân bê tông: Diện tích: 274,60 m2, kết cấu mặt sân bê tông.

 

3/ MẪU GIÁO PHƯỚC HỮU, THÔN HẬU SANH, XÃ PHƯỚC HỮU, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

 • Vị trí: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 • Khởi công: 10/2019.
 • Hoàn thành: 02/2020.
 • Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước.
 • Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An.
 • Quy mô công trình:

+ Xây mới 02 phòng học: Nhà cấp III, 01 tầng, tổng diện tích sử dụng: 290,0m2. Móng, cột, sàn, khung bê tông cốt thép.

+ Cổng tường rào: Tổng chiều dài là 120.15m. Móng trụ bê tông cốt thép.

+ Sân bê tông: Tổng diện tích 488,4m2. Sân bê tông được cấu tạo 02 lớp: Lớp trên đá 1x2 M200 dày 100, lớp bê tông lót đá 4x6 M50 dày 100.

 

4/ TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA, THƠN CHUNG MỸ, THỊ TRẤN PHƯỚC DÂN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

 • Vị trí: Thôn Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 • Khởi công: 09/2019.
 • Hoàn thành: 02/2020.
 • Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước.
 • Nhà thầu thi công: công ty cổ phần Phúc Thành An.
 • Quy mô công trình:

+  02 phòng học, 02 phòng vệ sinh cho bé, 02 phòng trẻ mệt: Nhà cấp III, 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 232,8m2.

+ Cổng tường rào: Xây mới tường rào loại 1dài  khoảng 63,12m (Cổng chính, cổng phụ chiếm 7,7m); Tường rào loại 2 dài 70,6m. Kết cấu tường rào theo bản vẽ thiết kế thi công.

+ Sân bê tông: bao gồm sân  bê tông nội bộ: 218,79m2; Sân bê tông trước cổng: 38,13m2; Bó vỉa, bồn hoa. Kết cấu sân bê tông theo bản vẽ thiết kế thi công.